ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Основи телекомуникација

октобар 12, 2020

Основи телекомуникација

Аналогна кола функционишу са аналогним сигналима, чије електричне промене одражавају појаве у природи, док дигитална кола функционишу са дигиталним сигналима, коју су искључиво комбинације логичких нула и јединица. Аналогни сигнали претварају се у дигиталне помоћу А/D претварача, а дигитални сигнали се претварају у аналогне помоћу D/А претварача.

Област дигиталних телекомуникација развијала се упоредо са развојем рачунара, да би последњих десетак година доживела енорман развој по разноврсности и бројности телекомуникационих система, који никако не достиже свој врхунац, већ се свакодневно развија.

Да би се остварио пренос дигиталних информација најпре се аналогна информација припреми за пренос, тако што се претвори у дигиталну, односно пакет нула и јединица

Нема медија који се не може преносити у дигиталном облику, што је омогућило увођење телекомуникационих уређаја и система у свим областима људског деловања.

Најраспрострањенији дигитални телекомуникациони системи су:

 – GPS,

мобилна телефонија,

Интернет,

кабловска телевизија

GPS ( Global Position System), или систем за одређивање позиције

GPS се састоји од 24 сателита распоређених у орбити Земље, који шаљу радио сигнал на површину Земље. GPS пријемници на основу ових радио сигнала могу да одреде своју тачну позицију – надморску висину, географску ширину и географску дужину – на било ком месту на планети дању и ноћу, при свим временским условима. GPS има велику примену као глобални сервис у разним областима, у комерцијалне и научне сврхе: навигација на мору, земљи и у ваздуху, мапирању земљишта, прављењу карата, одређивању тачног времена, откривању земљотреса и слично. 

Технички опис система

GPS систем се састоји од три компоненте, компоненте у васиони, контролне компоненте и корисничке компоненте.

Пречник орбита је око четири пута већи од пречника Земље и сваки од сателита једном обиђе своју орбиту за 12 часова, тако да у односу на површину Земље сваки сателит сваког дана обиђе исту путању.

Овај број и правилан распоред сателита гарантује да се са сваке тачке на Земљи у сваком тренутку на хоризонту налази бар четири сателита

Интернет и кабловска телевизија

На слици 5 приказана је повезаност хардверског дела интернета на телекомуникационе системе.

Сервер је сателитом бежично повезан на Интернет, а телефонском линијом на пошту, преко које је повезан и са корисником.

Све комуникационе везе се остварују у оба смера.

На слици је приказан  упрошћен начин повезивања телевизора на телекомуникациони систем, преко телевизијског центра, који има везу са сателитима.

Код дигиталног ТВ преноса, за разлику од Интернета и мобилне телефоније комуникација је једносмерна, односно одвија се само од центра ка кориснику.

Повезане вести