ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима

октобар 12, 2020

Извор струје у возилима је генератор једносмерне струје (алтернатор), а као додатни уређај ту је и оловни акумулатор који уређаје снабдева струјом када мотор не ради.

Најважнији електрични уређаји моторног возила смештена су у три система:

  • систем за добијање и акумулацију енергије,
  • систем за стартовање мотора,
  • систем за паљење радне смеше.

Систем за добијање и акумулацију енергије

Систем за добијање и акумалацију енергије обезбеђује електричну енергију свим потрошачима у возилу.

Главни и централни део овог система је генератор једносмерне струје (алтернатор) који је каишним преносником повезан за коленастим вратилом мотора..

Добијену струју користе потрошачи у возилу, првенствено свећице, јер оне троше струју у сваком тренутку рада мотора, а и сви други потрошачи који су у датом тренутку укључени.

Када је укључен мали број потрошача и када алтернатор производи више струје него је потребно тај вишак струје користи се за пуњење акумулатора.

Струја из акумулатора се троши само за стартовање мотора (увек када је мотор угашен), и само када генератор производи мање струје него је потребно укљученим потрошачима.

Повезане вести