Стручни тимови

У нашој школи, поред шест обавезних Тимова, по Закону, функционишу и други тимови који служе за боље и лакше функционисање образовно-васпитног процеса а у складу са нашим потребама.