Историја Градиво историје од 7. до 11.12.2020.

децембар 15, 2020

Градиво историје од 7. до 11.12.2020.

Редовна настава:

Пети разред:

Драги петаци, урадите овај квиз преко линка до недеље. 

https://quizizz.com/join?gc=43685796

Шести разред:

Драги шестаци, видимо се на свакодневном животу у прошлости у петак, научите лекцију о томе са снимка:

Седми разред:

Драги седмаци, научите лекције до понедељка 14.12.2020., ускоро ћу закључити оцене!

Осми разред:

Драги осмаци, шаљем вам лекцију Настанак Југославије и молим вас да је научите. Следећи час питам.

Допунска настава:

Драги ученици, шаљем вам материјал за четврту

довољну оцену за све разреде:

Пети:

1. Наведи периоде грчке историје. То су

критско, микенско, хомерово доба, доба

колонизације и класично доба.

2. Наведи два најбитнија грчка полиса. То су

Спарта и Атина.

3. Наведи два најбитнија рата у 5.в.п.н.е. То су

Грчко- персијски и Пелопонески рат.

4. Наведи бар три грчка божанства. Зевс-

врховни бог, Посејдон- бог мора, Хад- бог

подземног света, Арес- бог рата, Афродита-

богиња лепоте.

5. Наведи највећег освајача 4.в.п.н.е. То је био

Александар Македонски.

6. Наведи грчка племена. То су били Ахајци,

Дорци, Јоњани и Еолци.

Шести разред:

1. Да ли су у средњем веку биле чешће

републике или монархије? Монархије су

биле чешће.

2. Наведи бар три познате средњовековне

монархије. Енглеска, Француска и Свето

римско царство.

3. Шта су Крсташки ратови? То су били ратови

за ослобођење Христовог гроба у

Јерусалиму.

4. У ком крсташком рату је заузет Цариград? У

четвртом.

5. Чиме су се бавили становници градова?

Бавили су се земљорадњом и сточарством.

6. Који су главне културне области средњег

века? Византијска, Западноевропска и

исламска.

Седми разред

1. Ко је владао Србијом од 1804. до 1858.?

Карађорђе Петровић, Милош Обреновић,

Милан Обреновић Михаило Обреновић и

Александар Карађорђевић.

2. Наведи најпознатије црногорске владике 19.

Века. Петар Први и Други Петровић Његош.

3. У којим земљама су живели Срби ван

граниуца Србије и Црне Гореу 19. Веку? У

Османском царству и Хабзбуршкој

монархији.

4. На којим просторима се одиграла револуција

1848/1849.? У Француској, Хабзбуршкој

монархији и на простору разједињених

италијанских и немачких територија.

5. Које државе су настале уједињењем 1870. и

1871.? Краљевина Италија и Друго немачко

царство.

6. На ком простору је дошло до грађанског рата

у 19. веку? У Америци је дошло до рата

између севера и југа од 1861. до 1865.

7. Наведи бар три проналаска Друге

индустријске револуције: Телефон, радио,

аутомобил, авион, рендген…

Осми разред:

И даље питам за трећу оцену.

Додатна настава:

Материјал за додатну наставу из историје за период од 7. до 11.12.

Пети разред:

1. Шта су полиси?

2. Који су најзначајнији грчки полиси?

3. Где и када су настали?

4. Какво је државно уређење Спарте, а какво Атине?

5. Какво је друштвено уређење Спарте, а какво Атине?

6. Ко су славни законодавци у Спарти, који у Атини?

7. Објасни појмове: хелоти, еупатриди, перијеци, лаконски говор, ареопаг, ропство за дуг,

златно доба Атине, демос, демократија, аристократија, спартијати, герузија, ефори, апела,

еклесија, архонти

8. Ко је основао Спарту, ко Атину?

9. Зашто су на простору старе Грчке настали полиси, а не велика држава?

10. У ком смеру је текао политички живот у Атини?

11. Ко су били геронти? Где се појављују?

12. Ко је укинуо ропство за дуг у Атини?

13. Ко је завршио демократске реформе у Атини?

14. Наведи примере лаконског говора.

Шести разред:

1. Шта је примогенитура, а шта сениорат?

2. Где су живели владари, а где племићи?

3. Шта је донжон? Објасни њену намену.

4. Како је изгледао замак изнутра- опиши.

5. Како се забављало племство у средњем веку?

6. Како се живело у средњовековном граду?

7. Какви су хигијенски услови владали у граду?

8. Како су се лечиле болести у средњем веку?

9. Која је највећа епидемија средњег века?

10. Како се живело на селу?

11. Како су јели племићи, како сељаци?

12. Које су биле обавезе кметова?

13. Како је кмет постајао слободан?

14. Које су последице ширења градова?

15. Како су у средњем веку склапани бракови?

16. Како су се мушкарци опходили према женама?

17. Како је неко могао да постане витез?

18. Шта је хералдика?

19. Зашто су грбови битни у средњем веку?

20. Како се живело у манстирима?

21. Ко су пустињаци?

22. Ко су редовници?

23. Ко су опати, а ко игумани?

24. Ко су бискупи, а ко епископи? У чему је разлика?

25. Ко су поглавари цркве на западу, ко на истоку?

Седми разред:

1. Како се зове револуција 1848.?

2. Где се све одиграла?

3. Какав је њен ток у француској? Хабзбуршкој монархији?

4. Шта су током револуције хтеле немачке и италијанске земље?

5. Шта се десило са револуцијом на простору италијсанких и немачких области?

6. Ко је свргнут током револуције у Хабзбуршкој монархији?

7. Који је био циљ мађарског народа у револуцији? Ко је био вођа Мађара?

8. Шта је последица револуције у Хабзбуршкој монархији?

9. Ко је дошао на власт у револуцији у Француској?

10. Који је циљ револуције у Француској?

11. Које су последице револуције у Француској?

12. Који се покрет јавља током револуције? Ко је његов вођа? Која су његова славна дела?

13. Ко је кочио револуционарне покрете до 1848.?

14. Која организација је настала после Бечког конгреса и који јој је био циљ?

15. Ко је био вођа италијанског покушаја уједињења током револуције?

16. Како су му се звале присталице?

17. Како су се звале организације за италијанско уједињење?

18. Да ли је уједињење било успешно?

19. На колико је државица била подељена Немачка после Бечког конгреса?

20. Које су последице револуције 1848/1849?

Осми разред

1. Који су били различити обрасци уједињења?

2. Које су две главне теорије уједињења ван граница Хабзбуршке монархије?

3. Која теорија је била успешна?

4. Које декларације су биле битне за уједињење?

5. Који је био ратни циљ Нишке декларације?

6. Ко је донео Нишку декларацију и кад?

7. Шта је прописивала Крфска декларација?

8. Ко ју је потписао и када?

9. Која декларација је била супротна Крфској?

10. Шта је Југословенски одбор?

11. Ко су му чланови?

12. Кад је настао?

13. Зашто је правио проблем приликом српског повлачења преко Албаније?

14. Која организација је ометала ујдињење?

15. Који је процес избацио ову организацију из борбе за ујдињење.

16. Који документ великих сила је подржао уједињење?

17. Ко се све изјаснио за уједињење 1918.?

18. Када је проглашено уједињење?

19. Шта је било спорно код уједињења код српских и хрватских политичара?

20. Како се звала новонастала држава?

Историјска секција:

Драги чланови секције, нови линк за састанак са члановима пројекта“Приче генерације З“ је на вибер групи. Састанак је у петак преко зума, у 14 часова. За сва питања сам ту.

Активности:

1. Замкови и тврђаве на Дунаву- презентација

2. Како чувамо животиње на улици.

3. Новогодишње честитке.

4. Реферат о Јордану и Румунији

5. Дрво снова

6. Илустрација Пинокија и Бременских музиканата

Свакодневни живот у прошлости:

Драга децо, данас смо причали о животу у средњовековним манастирима. пошто смо правили моделе манастира, данас немамо радионицу.

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2NTk2MTU3ODYz

Припремна настава из историје:

Драги осмаци, завршила сам са Немањићима и шаљем вам презентације и квиз који је отворен до следеће недеље, па га урадите!

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2NTk2MTU3ODQ1
https://quizizz.com/join

SEO optimizacija

Повезане вести