Техника и технологија

новембар 9, 2020

КОТИРАЊЕ И СИМБОЛИ

Размера

Да би се разумео технички цртеж потребно је познавати однос његове величине према стварној величини. Однос димензија предмета у природи и на цртежу назива се размера или мерило.

Котирање

Котирање у грађевинарству се разликује од котирања у другим областима. Мере се увек означавају уцентиметрима.На крајевима котне линије уместо стрелица користе се косе црте под углом од 45 степени. У средини изнад главне котне линије уписује се котни број без назначене јединице, пошто се подразумева да су центиметри.

Симболи

У грађевинарству се користе посебне ознаке -симболи којипредстављају делове грађевине. Изглед и значење симбола су стандаризовани. То значи да се сваки предмет или део грађевине приказује одговарајућим симболом. Тако је обезбеђено да се пројектанти и извођачи радова споразумевају путем пројектне документације и техничких цртежа.

Повезане вести