Техника и технологија

Просторно приказивање предмета Врсте пројекција За израду машинских цртежа користе се две основне врсте пројектовања и то: 1. аксонометријске пројекције 2. ортогонална пројекција Аксонометријске пројекције Аксонометријским пројекцијама предмет се представља само једном сликом. У пракси се најчешће користе следеће врсте пројекција: Коса пројекција Изометрија Диметрија Триметрија  Нацртај Пројекције у свесци поштујући елементе котирања на цртежу.
9 новембра, 2020

Повезане вести