Српски језик Палатализација (задаци за вежбање)

новембар 13, 2020

 Палатализација (задаци за вежбање)

  1. Подвуци речи у којима се врши палатализација:

јуначина, тражити, причати, кружити, тишина, машина, 

  1. Напиши датив једнине и присвојни придев следећих речи:

Лука   _____________________,  __________________________

сека  ______________________, __________________________

мачка ______________________, __________________________

  1. У следећим реченицама подвуци речи које су неправилно написане и напиши их правилно:

   а) Бранчин и Олгичин реферат из географије био је најбољи.

б)  Тетка Милкин син је глумац и недавно је добио награду „Добрицин прстен“. 

в)  Ове године је на школском турниру победила Ленкина и Милицина сестра.

4.   Подвуци речи са непостојаним а: 

  Мој брат је написао добар састав о врапцу и лисцу.

  1. Исправи погрешно написане речи:

  Неколико слушаоца и гледаоца поздравили су носиоца медаље.

Повезане вести