Српски језик ПРИДЕВИ

новембар 13, 2020

ПРИДЕВИ

 • ОПИСНИ ПРИДЕВИ (леп, плав, млак, драг)
 • ГРАДИВНИ (дрвен, ланени, шећерни, метални)
 • ПРИСВОЈНИ (Миланов, градски, београдски, дечији)
 • ВРЕМЕНСКИ (предратни, некадашњи, јесењи, прошлогодишњи)
 • МЕСНИ (овдашњи, тамошњи,десни, задњи, горњи)

Слагање придева са именицом

Слагање (конгруенција) – придеви се слажу са именицом у роду, броју и падежу. 

Мали дечак гледа цртани филм.

Мали / дечак – мушки род, једнина, номинатив

Цртани /филм – мушки род, једнина, акузатив

Задаци за вежбање:

 1. Разврстај придеве према значењу:

унутрашњи, Сањин, дрвен, сјајни, учитељев, доњи, прошлогодишњи, лоптаст, сомотни

једночасовни

 • описни: ____________________________________________________________
 • градивни: __________________________________________________________
 • присвојни: __________________________________________________________
 • временски: ___________________________________________________________
 • месни: _______________________________________________________________
 1. Попуни табелу:

Мирног летњег поподнева чува се само зујање пчела, које су летеле око пластичног цвећа мислећи да је право.

придевродбројпадежврста
мирногсредњи
летњегједнина
пластичноггенитив

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...