Izaberite stranicu
Народне лирске породичне песме
Породичне народне песме певају о животу у породици и осећањима чланова заједнице или се певају у породичном кругу. Најзначајније су успаванке и песме на бабинама. У неким породичним песмама описује се туга ближњих због губитка најрођенијих.Одлике породичних лирских песама:ликови су деца, мајке, браћа, сестре, тј. чланови најужe породицe;описују се догађаји који се одвијају у кругу једног дома;доминантна осећања су сестринска и мајчинска љубав, нежност, брига, туговање, чежња, радост;жене су те које слободно и отворено певају о својим осећањима.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Прочитати песме на 37. и 38. страни у Читанци.