Физика Садржај наставе од 2.11. до 6.11.2020.

новембар 16, 2020

Вежбање- брзина и пређени пут код РППК

I

1.Брзина скијаша који је стигао до падине је 2m/s. Одреди колика би била брзина скијаша након 5 секунди ако се низ падину креће праволинијски равномерно убрзано са убрзањем 0,5m/s2.

2.Аутомобил полази са паркинга и креће се убрзано са убрзањем 2m/s2. За које време ће достићи брзину 72km/h.

3.Полазећи из мировања са убрзањем 2m/s2, тело се креће равномерно убрзано 3s. Колики пут ће прећи за то време?

4.Тело се кретало брзином 2m/s а затим убрзава и за 10s достигне брзину 32m/s. Колико је убрзање тела и колики пут је тело прешло?

5.За које време ће тело достићи брзину 72km/h ако полази из мировања са убрзањем 2,5m/s2.

II

1.Аутобус је прешао 150km за 3h а затим је наставио да се креће брзином 60km/h у току 2h часа. Одреди средњу брзину дуж пута.

2.Тело полази из мировања са убрзањем 2,5m/s2. Колика је брзина коју тело достиже и колики пут ће прећи за то време?

3.На тело масе 120kg делује сила N у току 10s. Колику брзину тело достиже и колики пут ће прећи?

Задаци за рад код куће:

1.Санке се спуштају низ падину 10s. Почетна брзина санки пре спуштања је 3m/s а убрзање санки низ падину 0,5m/s2. Затим санке пређу на хоризонталан део пута и крећу се 20s до заустављања.                                  Одреди: брзину санки на крају падине; убрзање на хоризонталном делу пута.

2.Полазећи из мировања, тело је прешло 200m за 20s. Израчунај пут који је тело прешло у:                                                                                                                           а) првој секунди           б) у последњој секунди

Повезане вести