Пројекат Министарства просвете, науке и технологије

октобар 22, 2021

Наставници географије, биологије и историје су у склопу пројекта Министарства просвете,  науке и технолошког развоја Републике Србије на тему «Развијање компетенција за одговоран  однос према здрављу код ученика» одржали заједнички час на ком су кроз корелацију  географије, биологије, историје и информатике ученицима указали на значај здравих стилова  живота. Ученици су кроз визуелно кодирање на папиру имали задатак да програмирају  најбржи пут од једне до друге сличице. Свака сличица је представљала неки појам значајан за здравље људи. Појмови су били праћени пројекцијом и излагањем наставника који је давао  основне одреднице везане за дати појам. Појмови који су објашњавани били су везани за  историју, географију и биологију и делили су се у три групе:  

1. славни научници, лекари и филозофи – Хипократ, Ибн Сина, Роберт Кох, Александар  Флеминг и Луј Пастер; 

2. здраве намирнице: јагоде, риба, млеко и млечни производи, печурке, паприка 

3. бање Србије: Врњачка бања, Сокобања, Пролом бања и Нишка бања 

Час је показао колико су предмети који се уче у школи значајни за свакодневни живот и  развој не само интелекта, већ и за заштиту здравља, те да се знања која се стичу у школи  могу применити на разноврсне начине.  

Ученици су добили корисне информације и показали завидан ниво знања у раду, такође, били су веома  активни и заинтересовани за рад, постављали занимљива и креативна питања. Час је имао  вишеструк значај за све учеснике и било је право задовољство реализовати га.

Повезане вести