ХЕМИЈА Наставни материјал за период од 12. до 16.10.2020.

октобар 16, 2020

Заступљеност метала у природи и њихова физичка својства 

1)Где се у ПСЕ налазе метали? 2)Шта су алкални, а шта земноалкални  метали? 4) Физичка својства метала, агрегатно стање? 5) Заступљеност у  природи? 

Метали су најбројнији хемијски елементи. Неки метали, њихове особине и  примена познати су од давнина. Археолошка открића потврђују да је човек  веома рано почео да користи метале, правећи од њих разне врсте оруђа и  

оружја. Тако у историји човечанства постоје две епохе назване по металима – гвоздено и бронзано доба. Да ли по томе, можемо ХХ , ХХI век назвати  епохом алуминијума? 

Метали се налазе у горњем левом углу, сем 17 групе,18 групе. Метали се у  односу на положај у П.С.Е и карактеристична заједничка својства могу  поделити у групе. Тако се метали прве групе називају алкалним металима  (литијум, натријум, калијум…) метали друге групе су земноалкални метали  (магнезијум, калцијум) док се метали од 3. до 12. групе називају прелазним  металима. Метали су сиво-сребрне боје, осим бакра који је црвен и злата које је жуто. Проводе електрицитет и топлоту. Својство метала је ковност.  Разликују се по тврдоћи.  

Физичка својства метала 

На собној температури скоро сви метали су чврстог агрегатног стања, једини  течни метал је жива. Налазе се у Земљиној кори, и улазе у састав живих  организама. Тако, на пример, магнезијум улази у састав хлорофила, гвожђе у  састав хемоглобина, калцијум у састав костију, а натријум је један од  основних састојака телесних течности. 

Хемијске особине 

Метали имају сличне хемијске особине. Реагују са кисеоником при чему  настају оксиди – базни оксиди. Растварањем ових оксида у води добијамо  хидроксиде.

Заступљеност метала у природи и њихова физичка својства 

Супстанце Агрегатно  стање 

Боја Магнетне  особине 

Проводи  струју 

Магнезијум чврсто сива добро Гвожђе чврсто сива да добро Бакар чврсто црвен добро Злато чврсто жуто добро 

Жива течно сива добро Цинк чврсто сива добро 

Калцијум 

 Ca 

Земноалкални метал 

Растворљиве соли калцијума дају тврдоћу води (каменац). Калцијум је  биогени елемент.

Физичка и хемијска својства калцијума: 

Калцијум је мек метал, сребрнасте боје, металног сјаја. Може се сећи  ножем. Калцијум је тврђи од магнезијума. Добар је проводник топлоте и  електрицитета. Веома је реактиван. Има сталну валенцу два. Са  кисеоником гради оксид. Веома бурно реагује са водом. 

2Ca + O2 2CaO калцијум-оксид 

 живи или негашени креч

Калцијум се налази у другој групи П.С.Е а у четвртој периоди.

Повезане вести