Српски језик Поређење (компарација) придева

новембар 18, 2020

Поређење (компарација) придева

      Позитив                ЛЕП

Компаратив          ЛЕПШИ

Суперлатив           НАЈЛЕПШИ

Компарација (поређење) је промена по степену поређења.

Само описни придеви могу да се пореде.

Компаратив се гради додавањем одређених наставака на основу придева.          Наставак за грађење компаратива (-ији, -ји, -ши)                                                        нов+ИЈИ= НОВИЈИ;  дуг + ЈИ = ДУЖИ;  леп + ШИ=ЛЕПШИ   

Суперлатив се гради додавањем префикса НАЈ на компаратива придева:                   НАЈ + НОВИЈИ = НАЈНОВИЈИ; НАЈ + ДУЖИ = НАЈДУЖИ;                                 НАЈ + ЛЕПШИ = НАЈЛЕПШИ (Речца НАЈ увек се пише спојено са придевом.  Ако придев почиње сугласником Ј, пишу се два Ј: наЈЈаснији, наЈЈачи, наЈЈаснији)                                                                                                                           Четири придева у нашем језику имају неправилну компарацију (добар – бољи – најбољи; велики – већи – највећи; зао – гори – најгори; мали – мањи – најмањи) 

  1. Напиши суперлативе придева:
  • ЈАСАН ___________________________________________________________ 
  • ДОБАР ___________________________________________________________
  • ЗАО _____________________________________________________________  
  • ЧЕСТ ____________________________________________________________
  1. Допуни табелу уписивањем облика компаратива датих придева:
ВИТАК
ВЕЛИКИ
ХРАБАР
МЛАД
СТРОГ
ЖУТ
ТИХ
ЦРВЕН
  1. Подвуци придеве који се не могу поредити:

СКУП, ЛЕВИ, ГОРАК, БЕО, ЛЕТЊИ.

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...