Српски језик

новембар 7, 2020

Гласовне промене (непостојано а и промена л у о)

  1. Издвој речи у којима се јавља непостојано А

          САСТАНАК, ПРИСТАНАК, НЕСТАШАН, БАРЈАК, СЕЉАК

  1. Допуни табелу:
                  Мушки родЖенски род
дрзакдрска
                мрска
редак
гипка
тежак
глатка
  1. Заокружи слово испред примера код којих је крајње О настало од Л:

а) сценарио     б) родео   в) троугао   г) замисао    д) посао

       4.    Допуни табелу: 

      Номинатив једнине          Генитив једнине          Генитив множине
делилац
чиниоца
бројилаца
умањилац
имениоца

Које две гласовне промене уочаваш? __________________________________________________________________________

Повезане вести