Обавештење за родитеље за упис у први разред школске 2024/2025. године

март 25, 2024

Поштовани родитељи, 

   У први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину, уписују се деца рођена у периоду од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године. Изузетно, у појединим случајевима када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис за годину дана. Одлуку о одлагању поласка доносе педагог школе и интерресорна комисија ГО Гроцка. Донето мишљење о одлагању ће садржати доказе о потреби одлагања и предлоге мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу. 

   Такође, у први разред могу да се упишу и деца која су рођена у периоду од 1. марта 2018. године и млађа, након провере спремности за полазак у школу, коју је школа дужна да организује на захтев родитеља односно законског заступника. 

   У поступку провере спремности на основу мишљења педагога школа може да препоручи: 

1) упис детета у први разред; 

2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма. 

   Ако је дете старије од седам и по година, због болести или других разлога није уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред у школској 2024/2025. години, на основу претходне провере знање. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе, уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета. Овом приликом нарочито треба имати на уму значај уписа деце из осетљивих група, а с обзиром на Стратегију развоја образовања у Републици Србији, која за један од приоритетних циљева поставља и већи обухват деце основношколским образовањем. 

   У школу се могу уписати и деца која територијално припадају другој школи, ако то дозвољавају просторне и организационе могућности школе. У том случају, родитељ у писаној форми подноси захтев за упис директору школе, преко секретаријата школе, до 21. марта 2024. године. 

   Упис ученика у први разред, у школској 2023/2024. години, почиње 3. априла 2024. и траје до 31. маја 2024. године. Упис је пожељно обавити у овом року, како би Школа имала довољно времена да у складу са педагошким принципима и организационим критеријумима и ресурсима, формира одељења и обави припреме за почетак нове школске године. Дете се може уписати у школу и после 31. маја 2024. године, закључно са 31. 8. 2024. године. 

   Документа неопходна за упис родитељи, или други законски заступници детета, треба да донесу у папирном облику: 

– доказ о здравственом прегледу детета 

– уверење о похађању припремног предшколског програма (може се доставити и накнадно, с обзиром да већина деце неће завршити овај програм до почетка уписа)

и на увид понети извод из матичне књиге рођених.

Пријаву пребивалишта не треба достављати у папирном облику јер ће је Школа прибавити по службеној дужности, у електронском облику. 

   Родитељима деце дорасле за упис у први разред ће бити омогућено заказивање термина за тестирање електронским путем преко еУправе и то у периоду од 10. марта 2024. године до 31. маја 2024. године.

  Уколико родитељ није у могућности да закаже термин за тестирање електронским путем, може да контактира са педагогом школе на бројеве телефона 011/85-41-213 и 063/606-423.  

ДРАГИ РОДИТЕЉИ И БУДУЋИ ПРВАЦИ,  

ДОБРО ДОШЛИ У ОСНОВНУ ШКОЛУ „ МИЋА  СТОЈКОВИЋ “ УМЧАРИ. 

ЖЕЛИМО  ВАМ  СРЕЋАН  ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА!

Умчари, 19. 2. 2024. године

                                                                  Директор школе: Владимир Бокић 

                                                                  Педагог школе: Слађана Недић 

Повезане вести