Ивана Небригић

Наставни предмет:: српски језик и књижевност

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VII/1
Дужина радног искуства као наставника: 6 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
• Умеће комуникације, Тим Психокод

• Даровито дете у школи и шта са њим, Центар за стручно усавршавање Шабац

• Изградња тима и вештине комуникације, ОШ „Горња Варош“, Земун

• Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
ЗУОВ

• Примена Микробит уређаја
The British Council

Реч наставника:

На сваком часу трудим се да храбрим, мотивишем и подстичем ученике да раде и уче уз уважавање свих њихових предлога. Доследна сам, организована и темељна и истим вештинама учим и своје ученике.