Гордана Лазић

Наставни предмет:Разредна настава

Школа: ОШ,,Мића Стојковић”, Умчари
Образовни ниво: 7.степен
Дужина радног искуства као наставника: 33,5 год.
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 139,5
• Програм обуке наставника за разредну наставу оријентисану ка исходима учења(ЗУОВ)

• Алтернатива насиљу ( ДУБ)

• Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 1( ЗУОВ)

• Увод у калиграфију (СУРС)

• Програм обуке за запослене у образовању- дигитална учионица/ дигиталне компетенције наставника- увођење електронских уџбеника и дигитално образовних материјала (ЗУОВ)

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Функција руководиоца школе- директор у трајању једног мандата
• У току рада завршен Учитељски факултет у Београду
• Плакета Црвеног крста Београда за
вишегодишњи рад на развијању циљева Црвеног крста и на унапређивању рада организације

Реч наставника:

Наставник сам који прати дечији развој и стално их бодрим и подстичем да улажу напор у савлађивању задатака.

Посредством наставе и свих других активности настојим да им знања из школе допринесу најбољој припреми за живот како би били задовољни сами собом и како би и други били њима задовољни.