Ана Младеновић

Наставни предмет: разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: седми степен стручне спреме
Дужина радног искуства као наставника: 13 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
• Рад у комбинованом одељењу, Савез учитеља Републике Србије

• Дефицит пажње и хиперактивност код деце, Биофидбек асоцијација Србије

• Имплементација Offica 365 у организацији, Друштво учитеља Београда

• Интегративна настава у амбијенталним учионицама, Регионални центар Ужице

• Алтернатива насиљу, Друштво учитеља Београда

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • XXIII САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ-Еколошки проблеми општине Гроцка-аутор, 2009.

 

  • Завод за уџбенике и наставна средства-Припреме за извођење наставе математике у 3. разреду основне школе-аутор, 2009.

 

  • Лабораторија Vichy, Farmalogist-Школа о Сунцу-Центар превентивне заштите од Сунца, 2010.

 

  • Издавачка кућа Нови Логос-Рецензија дела, Читанка за 4. разред основне школе,2013.

Реч наставника:

Трудим се да  сваком детету пружим: знање, подршку, љубав, сигурност, утеху…  Да их  охрабрим да покажу све што могу и знају.  И да им се бар, на неки начин, захвалим што свакодневно уносе радост у мој живот.