Александар Вукотић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VI степен
Дужина радног искуства као наставника:
28 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
● Етика и интегритет
● Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању

● Обука за запослене-породично насиље

● Лет кроз дигитални свет

● Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

Реч наставника:

Улога нас просветних радника је да код ученика стварамо и истичемо праве вредности и добрим примерима формирамо квалитетне личности. Мој начин рада заснива се у доброј и искреној сарадњи са родитељима и ученицима, што сматрам основним условом за сваки успех.