Зорица Костић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ ,,Мића Стојковић“ Умчари
Образовни ниво: VII
Дужина радног искуства као наставника: 22 године
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 74
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
• Примена ИКТ у настави физичког васпитања (26 сати)
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу

• Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања (8 сати)
Гимназија ,,Свети Сава“, Београд

• Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда (16 сати)
ДУБ, Београд

• Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у настави (8 сати)
ДУБ, Београд

• Алтернатива насиљу (16 сати)
ДУБ, Београд

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • Координатор у пројекту Покренимо нашу децу.

 

  • Координатор у  Селфи пројекту  ,,SELFIE  2018-2019, session 3“

Реч наставника:

Одговорна сам, упорна и спремна за сарадњу. Ведрог духа  и комуникативна , вољна да помогнем  увек и свима.