Верица Ђоковски Симић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: 6 степен
Дужина радног искуства као наставника: 30 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
Програм обуке за запослене у образовању- Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник- увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала ЗУОВ( 16 бодова)

● Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. до 4. разреда( 16 бодова)

● Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања( 16 бодова)

● Програм обуке наставника орјентисане ка исходима учења( 24 бода)

● Алтернатива насиљу(16 бодова)

● Планирање и релизација додатне образовне подршке ученицима и деци са сметњама у развоју

● Учитељијада

Реч наставника:

Предусретљива сам, вредна, комуникативна, отворена и осећајна. Увек спремна за сарадњу. .  Увек спремна за иновације, које подржавам, користим и примењујем. Ценим позитивност јер сам и сама таква. Одлучна сам и веома успешна у свом послу,  јер поседујем искуство, а и љубав према најлепшем занимању. Ценим искреност, осећајност, љубазност, рад и дисциплину.