Уређење хола школе

  1. Драгана Малушић 
  2. библиотекари
  3. професори српског језика, наставници разредне и предметне наставе