Тематски час поводом Светског дана јабуке

новембар 2, 2021

Наставница руског језика Татјана Миловановић, наставница биологије Станка Ивановић, физике Сузана Ћирић, ликовне културе Драгана Малушић и српског језика и књижевности Андријана Антонијевић организовале су тематски час посвећен Светском дану јабуке који се обележава 20. октобра. Час је одржан у ИО Дражањ, а у његовом реализовању учествовала су сва три одељења седмог разреда. Ученици су имали задатке да користећи препоручену литературу истраже јабуку са различитих становишта и да свој рад презентују усменим излагањем на часу. Тако су ученици 7/3 говорили о јабуци са биолошког становишта указујући на њене нутритивне вредности и значај за здравље човека, док су ученици 7/2 истраживали симболику јабуке у књижевности, почев од античке и библијске, па до српске народне и ауторске књижевности. Такође, бавили су се народним изрекама, пословицама и фраземама српског језика у којима се јавља мотив јабуке, док су ученици 7/1, иначе чланови библиотечке секције, имали задатак да истраже значење речи „јабука“ у руском језику, у руским народним пословицама, изрекама и фразама. Поређењем резултата истраживања на самом часу, ученици су могли да увиде сличности између два словенска језика и културе два народа. Будући да је јабука била инспирација не само уметницима, већ и једном научнику, ученици 7/1 и 7/2 су припремили презентацију и усмено излагање о Исаку Њутну и закону гравитације — универзалном закону о привлачењу тела. Јабуком су се бавили и ученици на часовима ликовне културе, што је резултирало пригодним паноом.

Повезане вести