ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Управљање саобраћајном сигнализацијом

октобар 12, 2020

Хоризонталан сигнализација

Вертикална сигнализација 

На путевима мора постојати одређена вертикална и хоризонтална сигнализација, светлосна сигнализација и сл. како би сви учесници у саобраћају били безбедни.

Хоризонтална сигнализација подразумева све ознаке на коловозу, а oне могу бити:

-уздужне (испрекидане, неиспрекидане и удвојене линије),

-попречне (линије зустављања, пешачки прелази, косници, граничници),

-остале ознаке.

Вертикална саобраћајна сигнализација односи се на саобраћајне и светлосне саобраћајне знакове.

Саобраћајни знакови:

Знакови опасности;

Знакови изричитих наредби (знакови забране и знакови ограничења и обавеза);

Знакови обавештења.

Светлосна саобраћајна сигнализација

Прочитај у уџбенику и препиши у свеску све светлосне саобраћајне знакове које постоје    ( страна 49 ) а акојима можемо да управљамо и утичемо на безбедност саобраћаја.

Повезане вести