ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Употреба информационих технологија у савременом саобраћају

октобар 12, 2020

Примена ИТ је присутна у свим људским делатностима па и у саобраћају.

За контролу путничког и теретног саобраћаја користе се савремени информационо-технички уређаји, опремљени системима за праћење и навигацију. Тиме се  стварају  нове могућности да се постигне што већа безбедност у саобраћају.

Контрола кретања саобраћајних средстава у свим врстама саобраћаја врши  уз помоћ уређаја који се назива Џи-Пи-Ес (GPS). У возила се уграђују предајници сигнала који се примају преко сателита, те се на  тај начин одређује се положај возила у сваком тренутку,

Информационе технологије нам омогућавају и примање обавештења о реду вожње саобраћајних средстава, резервацију и куповину карата без одласка на продајно место.

Постоје и уређаји за аутоматско бројање саобраћаја, који контролишу оптерећеност путева.

Информационе технологије користе се за регулисање друмског саобраћаја на раскрсницама. На прометним раскрсницама поштовање прописа контролише се камерама, а регулише семафорима.

Саобраћај на железници контролише се из контролне собе, одакле се прати кретање возних композиција, метроа и сл.

Кретање авиона и возила ваздушног саобраћаја прати се из контролног торња.

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...