ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Улога, значај и историјски развој саобраћаја. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени

октобар 12, 2020

Најстарија врстасаобраћаја је друмски саобраћај

 Епохално откриће ТОЧАК.

Железнички саобраћај –првобитни облик железничкогсаобраћаја су теретна кола која су вукли коњи по шинама ( У Немачкој и Француској).Потом је настала парна локомотива (Џемс Ват), дизел локомотива и електрична  локомотива.

Водни саобраћај –  балван, сплав,чамац, бродса веслима, једрењак, пароброд, брод са елисом, бродсадизрл мотором, брод на нуклеарни погон.

Теретни бродови:

Танкер- брод који превози терет у течном стању

Трампер- брод који превози терет у расутом стању.

Трајект – брод који превози и путнике и терет.

Луке или пристаништа су места где пристају бродови ( вокне,путничке и теретне) а могу бити и морске и речне луке.

Ваздушни саобраћај – прве летелице су балони.

Први авион конструисали браћа Рајт 1903.год.

Да би ваздушни саобраћај безбедно функционисао јнеопходни су аеродроми са пратећим објектима ( зграда за пријем путника и робе, писта, контролни торањ..).

Више о свему овоме прочитај у уџбенику на страни од 28-35.

Саобраћај је превоз путникаи терета,и пренос информација саобраћајним средствима.

Саобраћајни системи су сва саобраћајна средства ( аутомобил, воз, авион, бицикл..) и остали пратећи објекти ( рампе, сигнализација, банкине, бензинске пумпе, тротоари, бициклистичка стаза, станице..) који омогућавају и олакшавају саобраћај.

Саобраћај и саобраћајна средства – према намени:

Путнички – аутомобил, брод, авион, чамац, бицикл..

Теретни – камион, воз, брод, трактор…

Информациони – рачунар, телевизор, радио мобилни телефон..

Поштански – писмо, телеграм, разгледница..

Саобраћај и саобраћајна средства – према месту одвијања:

Копнени – друмски (атомобил, мотор, бицикл..) и железнички (воз, трамвај)

Водни – брод, чамац, трајект..

Ваздушни – авион, хеликоптер..

Урадити проверу знања у уџбенику на страни 36-37.

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...