ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Саобраћајни ситеми Грађевински објекти у саобраћају

октобар 12, 2020

Саобраћајне системе чине саобраћајна средства и други пратећи објекти и уређаји.
Саобраћајне системе делимо  на: водени, ваздушни, космички, копнени.

Саобраћајни објекти према месту одвијања (прецртати шему из уџбеника на страби 38 сл.2.1)

Саобраћајни објекти у друмском саобраћају

Јавни пут је наменски изграђена површина која има следеће елементе: коловоз, саобраћајна трака, раскрсница, пешачко острво, бициклистичка стаза и банкина.

  • коловоз  ( бр 1. на слици ) је део пута намењен првенствено за кретање возила
  • коловозна трака 2. на слици )  је уздужни део коловоза намијењен за саобраћај возила у једном смеру, са једном или више саобраћајних трака
  • саобраћајна трака (бр 3. на слици ) је обележени уздужни део коловозне траке намењен за саобраћај једне колоне возилапешачко острво ( 4. ) је обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе из возила за јавни превоз путникапешачки прелаз ( 5. ) је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза
  • пешачка стаза је пут који је намењен искључиво за кретање пешака
  • тротоар ( 6. ) је посебно уређен део пута поред коловоза намењена првенствено за кретање пешака

Према значају саобраћајног повезивања  јавне путеве делимо на:

Државни ниво (ауто пут, мотопут)

Општински пут

Улица

Према положају у простору у условима одвијања саобраћаја јавни пут делимо на пут ван насеља и пут у насељу.

За савладавање разних врста природних преперека на трасама ауто-пута и других врста путева изражују се мостови, тунели, вијадукти. Такоже неопходне су и аутобуске и бензинске станице .

Више о овоме прочитата и научити из уџбеника на странама од 40-43.

Саобраћајни објекти у железничком саобраћају

Воз чине низ вагона, које вуче локомотива по пругама.

Железничке станице су објекти где се мимоилазе возови и укрштају пруге, врши утовар и истовар робе, долазе и одлазе путници. Могу бити путничке, теретне и ранжирне.

Ранжирне станице су места где се формирају железничке композиције. 

Маглев је специјална врста брзог воза, који може да достигне брзину преко 500 km/h. Име је добио спојем речи магнетна левитација, на ком принципу и функционише.

За регулацију саобраћаја на брзим пругама веома је важна поуздана сигнализација.
У специјалне железнице спадају подземне, брдске и надземне железнице.

Подземне железнице (метрои) граде се у великим градовима да би се растеретио надземни саобраћај. 

Више о овоме прочитата и научити из уџбеника на странама од 43-44.

Саобраћајни објекти у водном саобраћају Л

Луке служе за безбедно пристајање бродова на рекама и морима, а служе из снабдевање бродова горивом, утовар истовар робе, укрцавање и искрцавање путника. 

Луке се граде у местима где постоје добре копнене саобраћајнице. О регулацији воденог саобраћаја  води рачуна лучка капетанија.

Светионици су уређаји који служе за регулацију воденог саобраћаја, а постављају се на истурена места пловног пута.

Саобраћајни објекти у ваздушном саобраћају 

Аеродроми су објекти за слетање и узлетање авиона, пријем путника, утовар робе, напајање горивом, сервисирање авиона итд. Најважнији делови аеродрома су писта дужине до 2 km, контролни и командни торањ, зграда за пријем путника и терета, хангари за паркирање и сервисирање авиона.

Урадити вежбу на страни 46-47 у уџбенику.

Више о овоме прочитата и научити из уџбеника на странама од 44-45.

Повезане вести