ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима

октобар 12, 2020

За контролу свих врста саобраћаја користе се савремени информационо технички уређаји, опремљени системима за праћење и навигацију.

Примена рачунара је присутна у свим делатностима људи, у индустрији, пољопривреди, медицини, школству, саобраћају…Они олакшавају рад и омогућавају контролу, праћење и регулацију саобраћаја.  

Развојем информационих технологија (ИТ) стварају се нове могућности и начини да се постигне што већа безбедност у саобраћају. Могућа је контрола кретања саобраћајних средстава свих врста саобраћаја. У њих се уграђују предајници сигнала који се могу примати преко сателита и на тај начин одредити положај возила у сваком тренутку. Овај уређај назива се џипиес (GPS).

Контролише се и оптерећеност путева помоћу најсавременијих уређаја за аутоматско бројање саобраћаја, који истовремено служе за мерење протока и контролу других параметара важних за одвијање саобраћаја.

нформационе технолоије користе се за регулисање друмског саобраћаја на раскрсницама. На прометним раскрсницама контрола поштовања прописа се врши камерама а регулација семафорима.

Саобраћај на железници конторолише се из контролне собе. Прати се кретање возних композиција, метроа 

Кретање авиона и возила ваздушног саобраћаја прати се из контролног торња.

Повезане вести