Техника и технологија, 9. недеља

новембар 3, 2020

Техничка документација у електротехници

Да би се моделовала струјна кола апарата и уређаја потребно је познавати начин прикључивања тих апарата, мере заштите од струјног удара као и основна правила цртања у електротехници.

У ранијим разредима већ смо говорили о основним правилима израде машинских и грађевинских цртежа.

Како свака машина има и електротехничке системе, а сваки објекат електричну инсталацију електротехнички цртеж је скоро увек присутан као део техничке документације.

За представљање електричних апарата и уређаја користе се стандардизовани симболи који олакшавају израду цртежа.

То омогућава да се на једноставан начин на основне машинске или грађ|евинске цртеже унесе и електрична шема (електрична инсталација) машина или објеката.

За цртање електротехничких шема користе се симболи а сваки симбол дефинисан је међународним стандардом.

Програми специјализовани за израду техничких цртежа имају пекете машинских, грађевинских, електронских и електротехничких симбола чиме се олакшава и убрзава израда цртежа.

Повезане вести