Техника и технологија 7 недеља

октобар 16, 2020

12-13

Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања

Саобраћајна правила су правила која одређују како ће се сви учесници  саобраћаја понашати у саобраћају, ко у односу на кога има предност.

Саобраћајна сигнализација 

Безбедно одвијање саобрaћаја омогућава свакако  

вертикална (саобраћајни знакови и светлосни саобраћајни знакови),

 хоризонтална  сигнализација (ознаке на коловозу).

Саобраћајне знакове смо поделили  на знакове обавештења, знакове изричитих наредби и обавезе и знакове опасности.

Знакови опасности су знакови троугластог облика, са једним углом окренутим ка горе, имају црвени руб на белој су подлози,  а одговарајући симбол је црне боје. Имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност, која им прети на одређеном делу пута  Постоје и изузеци од овог правила, као што је знак „Андрејин крст“, затим „Радови на путу“…

Знакови изричитих наредби  су знакови  округлог облика, са црвеним рубом на белој подлози и имају симбол који даје информацију о врсти забране или ограничења. Могу се поделити у две групе : 

знакови забране (основна боја је бела са црвеним ивицама, симболи исцртани црном бојом)

знакови ограничења и   знакови обавезе (основна боја плава а симболи исцртани белом бојом) .

Знакови обавештења су знакови углавном правоугаоног облика, обавештавају о путу којим се учесници крећу, називима места, престанку важења знакова наредби или  пружају нека друга корисна обавештења.

Хоризонтална сигнализација -све врсте ознакана коловозу или тротоару .

Обично су беле боке а могу бити и жуте.

Ознаке на коловозу или тротоару деле се на:

  1. Уздужне
  2. Попречне и
  3. Остале ознаке

Уздужне ознаке јесу испрекидане, неиспрекидане и удвојене линије, док су попречне линије заустављања, пешачки прелази…

Светлосни саобраћајни знакови – семафори

  1. Семафорза пешаке
  2. Семафор за возаче
  3. Семафор за бициклисте
  4. Семафор за трамвај…

Саобраћајни полицајац

Саобраћајни полицајци знаке дају на један од следећих начина:

  1. Рукама и положајем тела
  2. Звучним знацима и
  3. Светлосним знацима

Погледај на страни 47 и 48 у уџбенику слике и значења положаја полицајца.

Нацртај у свесци по 5 саобраћајних знакова из сваке групе.

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...