Техника и технологија 7 недеља

октобар 16, 2020

13-14

Правила и прописи кретања пешака

Подсети се ко је све пешак у саобраћају и која правила важе за пешаке и бициклисте.

Раскрснице су места на којима се укрштају путеви исте или различите важности.

Првенство пролаза на раскрсницама:

  1. Саобраћајни полицајац- -када на рсакрсници стоји саобраћајни полицајац који регулише саобраћај, поступа се по његовим знацима без обзира на то шта показује семафор или знак или неко друго правило.
  2. Семафори- уколико је раскрсница регулисана семафором поштују се знаци које семафор показује (када не ради семафор поштује се саобраћајни знак)
  3. Возила под пратњом (возила са црвеним и плавим трепћућим светлом) – имају увек првенство пролаза осим када је раскрсница регулисана семафором или саобраћајним полицајцем.
  4. Возила са правом првенства пролаза ( полиција, хитна помоћ, ватрогасци) – имају увек првенство пролаза осим када је раскрсница регулисана семафором или саобраћајним полицајцем и уколико нема возила под пратњом.
  5. Саобраћајни знакови – кадаје раскрсница регулисана саобраћајним знаковима, поштују сесаобраћајни знаци.
  6. Шинска возила (трамваји9 – уколико раскрсница није регулисана и нема возила под пратњом и са правом првенства пролаза , шинска возила имају право првенства пролаза у односу на остале учеснике у саобраћају.
  7. Најстарије правило- правило десне стране- уколико раскрсница није регулисана, право првенства увек имају возила која долазе са десне стране.

Вежбање на примерима

Повезане вести