Тања Павловић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VI степен
Дужина радног искуства као наставника: 40 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
• Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања, ЗУОВ

• Програм обуке за запослене у образовању / дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, ЗУОВ

Реч наставника:

Четрдесетогодишњи радни век у овој школи обележила сам одговорним и посвећеним радом.