Сузана Ћирић

Наставни предмет: : физика и хемија

Школа: ош ,,Мића Стојковић“
Образовни ниво: VII степен стручне спреме
Дужина радног искуства као наставника: 23 године
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:

• ,,Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави“, 8 сати, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд
• ,,Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за стране језике“, 8 сати,
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд
• ,,Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ 16 и 8 (онлајн) сати
Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд
• ,,Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ 16 сати
Завод за унапређење образовања и васпитања

• ,,Програм обуке за запослене у образовању (дигитална учионица) дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“, 19,5 сати, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Дипломе ученика на такмичењима у организацији Министарства просвете,
Општинско такмичење из хемије: Јована Милић, Душан Јовановић. Teодора Јоксимовић
• Дипломе ученика са такмичења у организацијји Министарства просвете, Општинско такмичење из физике: Мила Михајловић, Душан Јовановић

Реч наставника:

Разумем и прихватам различита интересовања ученика. Подстичем ученике на истраживачки рад и повезивање знања са појавама у природи.