СРПСКИ ЈЕЗИК

октобар 26, 2020

Драги шестаци, задатак за ову недељу је следећи. Прочитајте песму Село Јована Дучића (Читанка, страна 30) и препишите текст који вам шаљем у свеске. Поздрав!

Село, Јован Дучић

Књижевни род: лирика

Књижевна врста: описна (дескриптивна) песма

Мотиви: Месец, море, шума, рибарско село, часовник. У питању је морски пејзаж, тачније дата је слика рибарског села ноћу.

Песма се састоји од два катрена (строфа од четири стиха) и два терцета (строфа од три стиха). Песма која је тако грађена назива се сонет

Стихови се састоје од 12 слогова – такав стих се зове дванаестерац или александринац.

Рима: обгрљена (римују се први и четврти, односно други и трећи стих).

Стилске фигуре: епитети (ноћ светла и плава, модро летње иње), персонификација (тако спава море у немом блистању), поређење (једва се назире, ко кроз успомену).

Обратите пажњу на следеће стихове:                                                                                                       „ Виторог се месец заплео у грању                                                                                                                       Старих кестенова; ноћ светла и плава.“                                                                                                       Примећујете да мисао није завршена у првој строфи, већ се преноси на почетак наредног стиха. Таква појава назива се опкорачење и тиме се постиже музикалност. 

У последњој строфи атмосфера свечане, апсолутне тишине нарушена је звуком часовника којег нико не чује. То је звук нашег срца – оно указује на живот, на покрет.

Повезане вести