СРПСКИ ЈЕЗИК Наставни материјал за период од 12. до 16.10.2020.

октобар 18, 2020

Подела сугласника

 • Подела сугласника по звучности
звучниБГДЗЖЂЏ///
безвучниПКТСШЋЧФХЦ
 • Сонанти (гласници) – Л, Н, Ј, Љ, Њ, В, М, Р
 • Подела сугласника по месту изговора:
 • зубни (дентални): Д, Т, З, С, Ц
 • уснени (лабијални):  уснено-зубни В, Ф и двоуснени Б, П, М
 • надзубни (алвеоларни): Л, Р, Н
 • предњонепчани (палатални): Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Ј, Љ, Њ
 • задњонепчани (веларни): К, Г, Х
 1. У строфи из песме „Чудесни свитац” означите све звучне гласове:

КАДА У ТИХЕ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ

ЗАПАЛИ ПОЉА СВИТАЦА РОЈ

ЗНАЈ ДА МЕЂУ ЊИМА ТРЕПЕРИ

И ЈЕДАН КОЈИ ЈЕ САМО ТВОЈ.

 1. Из следећих стихова издвојте:

ТРЕЋИ… СТО ТРЕЋИ… ХИЉАДУ ТРЕЋИ

БРОЈ ТАКО СВЕ ДОК ПШЕНИЦА ЗРИ

ТВОЈ СВИТАЦ МОРА БИТИ НАЈВЕЋИ

И НАЈСЈАЈНИЈИ, КАО И ТИ.

а) предњонeпчане сугласнике ___________________________________________________

б) сонанте ___________________________________________________________________

в) зубне сугласнике ___________________________________________________________

 1. Заокружите слово испред звучних уснених сугласника:

а) П, Б, М

б) Б, М, В

в) Б, Г, Д

г) Р, Л, М

       4.   Заокружи све сонанте у реченици:

Јован врло марљиво настоји да испуни њене захтеве.

Повезане вести