Izaberite stranicu

Квиз – Грађење речи

 Квиз – Грађење речи                                   1.  Наставак за грађење нових речи, који се додаје на творбену основу других речи, називa се: ___________________________.

2. Подвуци префиксе: одблесак, неотпоран, скочити, разуман, надмоћ.

3. У речи ЛЕКАРКА издвој:

А) корен речи:

Б) творбену основу:

В) суфикси:

4. Подвуци творнице: кућа, шума, јак, петак, младић, јесен, глумац

5. Подвуци сложенице: прегласан, путарина, кишобран, листак, омален, звезда, кућевласник