СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

октобар 18, 2020

О народним певачима

ЗАДАТАК 

Повежи народне певаче са њиховим описима.

Певачи:

Филип Вишњић

Тешан Подруговић

Старац Милија

Опис 1

Он је био родом однекуд између Босне и Херцеговине и изнајприје је био трговац па после убије некака Турчина који њега ћео да убије и так проспе своју кућу и отиде у хајдуке, и као хајдук 1807. године побјегне у Србију.

Опис 2

Не само што он, као и остали готово сви певачи (који су само п е в а ч и), није знао песме к а з и в а т и редом до само п е в а т и, него без ракије, није хтео ни запевати, а како мало сркне ракије, он се, ионако које од старости, које од рана (јер му је сва глава била исечена тукући се негда с неким Турцима из Колашина), слаб будући, тако збуни да није свагда редом знао ни певати!

Опис 3

Кад Турци 1813. године опет овладају Србијом, и он с фамилијом својом побегне у Срем и намести се у селу Грку.

Подела књижевности на усмену и писану је основна подела књижевности

Подела књижевности на усмену и писану је основна подела књижевности. Успостављена је на основу следећих разлика:

А) Одлике усмене књижевности

1. Усмена књижевност живи у широким слојевима народа и преноси се живом речју (усменим путем ).

2. За њено трајање заслужни су талентовани али углавном непознати појединци ( тзв. народни певачи ).

3.Она се још назива и народном књижевношћу (обдарени појединац не износи сопствене ставове већ ставове народа из кога потиче).

4. Ова књижевност подложна је променама, (варијантност), што произилази из начина њеног преношења. Различити певачи  на различите начине и с различитим способностима  учествују у стварању те књижевности. Као последица оваквог односа према књижевности настају многобројне варијанте једне исте уметничке творевине. Из ове тврдње може се уочити и основна карактеристика усмене књижевности , а то је да је она колективна          творевина.

5.Усмена књижевност има свој језик и свој стил. Одлике тог стила су: понављања, стални епитети, устаљена изражајна средства, метричка схема. Захваљујући оваквим појавама ова књижевност у својим садржајима успева да сачува и слојеве значења који обележавају давно минула времена ( митолошке представе и слике ).

6.Усмена књижевност старија је од писане.

Б) Одлике писане књижевности

1.Писана књижевност има коначан облик . Записана је или штампана, те као            таква није подложна променама.

2 Настала је с првом појавом писма.  Млађа је од усмене књижевности.

3.Писана књижевност је, насупрот усменој, индивидуална, уметничка           творевина. Аутор исказује сопствене ставове и осећања.

              Усмена и писана књижевност имају и заједничке особине.

а) Обе представљају израз човековог искуства, средине и епохе.

б) Могу бити дате у форми стиха или прозе.

              У нашим крајевима ове две врсте књижевности развијале су се готово потпуно одвојено. У народу је, с једне стране, живела усмена, а међу припадницима виших друштвених сталежа писана књижевност. То нарочито важи у времену након пада српских средњовековних држава. Истина, понекад су се теме и мотиви ових двеју књижевности узајамно прожимали, те се може гогворити и о међусобним утицајима.

Почетак буне против дахија

 Разговор о узроцима избијања Првог српског устанка.

 Записивање теме. 

Интерпретативно читање песме

Објашњење мање познатих речи и израза:

– „јер је крвца из земље проврела“ – народно веровање да крв провире кад невине  жртве траже освету

– „небом свеци сташе војевати“ – свеци позивају на борбу

– „сваку ноћцу месец се хваташе“ – помрачење Месеца

– „све барјаци крвави идоше“ – појава комете

– „увати се сунце у пролеће“ – над Србијом 11. 2. 1804. г. било је потпуно помрачење Сунца

 Анализа песме:

Шта је био повод за избијање буне против дахија? На који начин то сазнајемо у песми?

 Који друштвени слој је покренуо буну? Како разумеш стихове:

„ту кнезови нису ради кавзи,

нит су ради Турци изјелице“ и 

„не бој те се краља ниједнога,

краљ на цара ударити неће“?

Зашто песма почиње стиховима  „Боже мили, чуда великога“? Шта такав почетак најављује? О каквим све чудима песма пева? Које су све небеске прилике претходиле избијању буне? Како су Срби тумачили те појаве, а како Турци? Која је функција градације у уводном делу песме?

 Зашто дахије гледају у тепсију и читају „књиге инџијеле“? Које особине и осећања они тим поступцима испољавају? Шта су, такође у виду предсказања, казивале турске  књиге инџијелe“? Шта је старац Фочо посаветовао дахије? Зашто Фочић-Мехмед ага неће да послуша свог оца? Ко је од њих двојице био у праву? Образложи.

Који значајни историјски догађај помињу „књиге инџијелe“? Зашто се у песми помињу Косовски бој и Муратове речи? Да ли су Турци поштовали Муратове поруке? Објасни зашто је баш старцу Фочи дато да заступа и брани Муратову поруку, а његовом сину да заступа принцип насиља? Објасни однос између старости и мудрости с једне стране, и младости и снаге, с друге.

 Из којих стихова у овом одломку можемо, посредно, да сагледамо какав ће бити исход буне српске раје?

Зашто је Фочић највише говорио о Бирчанин Илији? Зашто нам народни песник  даје лик Илије Бирчанина из перспективе Фочић-Мехмед аге? Како Илија Бирчанин поступа према Мемед-аги? Чиме је мотивисан његов пркос? На који начин Мемед- ага показује свој страх? Истакни што више особина Бирчанин Илије.

Завршни део часа 

Које су поруке ове песме?

Домаћи задатак:

Одреди композицију песме.

Повезане вести