СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Наставни материјал за недељу од 19. 10. до 23 . 10.

октобар 26, 2020

Трпни глаголски придев

Како се деле глаголски облици?

 Која је разлика између личних и неличних глаголских облика?

 Које неличне глаголске облике знате?

Ученици су написали домаће задатке.

Домаћи задаци су написани.

Песма је написана.

Трпни глаголски придев је прости и неличан глаголски облик којим се означава да се на некоме или нечему (из)вршила нека радња, те се најчешће гради од прелазних глагола. Има облике за сва три рода и оба броја.

Грађење:

инфинитивна (ређе презентска) основа + наставци -ен, -н или -т

прочита-      +  -н, -на, -но; -ни, -не, -на

прода-          +  -т, -та, то; -ти, -те, -та

освој-           +  -ен, -ена, -ено; -ени, -ене, -ена

Овај глаголски облик може бити употребљен и као придев, нпр. написан задатак, попуњен тест и сл.

  • Тест је с лакоћом попуњен.
  • Попуњен тест је прегледан.

Трпни глаголски придев следећих глагола гласи: 

довести – довезен, увести – увезен, донети – донесен, 

однети – однесен, унети – унесен итд. 

Али: носити – ношен, возити – вожен итд. 

Задатак:

Дате реченице из актива пребаците у пасив.

  1. Публика је младу глумицу поздравила великим аплаузом. 
  2. Ненад је отпевао Сашину омиљену песму.

Повезане вести