СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Материјал за недељу од 12. 10. до 16. 10.

октобар 18, 2020

Глаголски начини

Наставни лист

1. Заокружи слова испред правилно написаних облика императива:

а) Обојимо овај цртеж!

б) Залиј  те цвеће!

в) Додај ми гумицу!

г) Саслушајте шта вам говоре!

2. Напиши правилно одговарајући глаголски облик наведених глагола из заграде. 

а) Кад __________________________ са баком, ____________________ да је поздравиш. 

            (чути се, футур II)                            (заборавити у одричном облику презента)

б) Кад _______________________ лекције, сигурно ______________________ оцене.

   (научити, потенцијал, 2. лице множине)    (поправити, потенцијал 2. лице множине)

в) Ако ________________________________ лепо време, за три дана 

                              (бити, футур II)

__________________________________ на Стару планину и 

                        (ићи, футур I)

_________________________ на Миџор, највиши планински врх.

           (пењати се, футур I)

3.  Напиши облике потенцијала глагола волети.

једнина                                                                    множина

1. __________________________                     1. ___________________________

2. __________________________                     2. ___________________________

3. __________________________                       3. ___________________________  

4. Подвуци неправилно написане облике потенцијала и напиши их правилно.

а) Ми би могли да вас посетимо сутра. ________________________________

б) Да ли би сте нас сутра посетили? ___________________________________

в) Ја би дошао сутра до вас. __________________________________________

5. Да ли Нина и Марко гледају филм у биоскопу?

Напишите наведену реченицу у:

а) футуру I 

_______________________________________________________

б) потенцијалу

_______________________________________________________

6. Напиши облике императива наведених глагола:

а) ПИТИ, 2. лице једнине _________________________________;

б) ДОЋИ, 2. лице множине________________________________;

в) ПОЋИ, 1. лице множине _______________________________:

7.  Напиши облике футура II глагола волети.

једнина                                                                    множина

1. __________________________                     1. ___________________________

2. __________________________                     2. ___________________________

3. __________________________                     3. ___________________________ 

Глаголски прилог прошли

  1. Сагледавши све опције, одлучио је да отпутује у Загреб.
  2. Схвативши да је погрешио, дао је реч да ће јој се извинити.

Да ли  је глаголски прилог прошли прост или сложен глаголски облик? 

Да ли он разликује категорију лица? 

Може ли у реченици бити предикат? Зашто?

Глаголски прилог прошли је прост, нелични глаголски облик којим се исказује радња која се врши пре радње означене глаголом у предикату.

ГРАЂЕЊЕ:

На инфинитивну основу додајемо наставке –ВШИ и -АВШИ

гледа + -ВШИ = гледавши

рек+ -АВШИ

чита + -ВШИ = читавши

слуша + -ВШИ = слушавши

Код глагола на –ЋИ, чија се инфинитивна основа завршава на ђ- ИЋИ, ПРОЋИ, ПРЕЋИ, НАЋИ, ИЗАЋИ, последњи сугласник  постаје ш-, па имамо облике ИШАВШИ, ПРОШАВШИ, ПРЕШАВШИ.

Глаголски прилог прошли помоћног глагола бити гласи бивши. Глаголски прилог прошли помоћног глагола хтети гласи хтевши

Језичко благо, стр. 40, 41,42.

„Јелена, жена које нема”

                                                                         Иво Андрић

 Ова приповетка представља необичну причу о Јелени, идеалном бићу и уједно „магновењу” које приповедача прати годинама, јављајући се у неочекиваним приликама. 

Јелена, жена које нема” исприповедана је у првом лицу, а са тим у вези у тексту је присутно лирско изражавање богато емоцијама. Како би се лакше представила читаоцима, Јелена се означава као привиђење, као нешто нестварно, али за самог приповедача она је стварна – то се открива кроз текст у заградама. Приповедач, дакле, упућује причу о Јелени некоме, па је зато присутан тон обраћања. Како не би збуњивао читаоце, приповедач Јелену одређује као привиђење, али за њега самог Јелена означава важнију стварност од оне која је свима позната и коју сви деле. 

Јелена представља идеално биће које пружа смисао главном јунаку. Она јесте део приповедачеве маште, али је то не чини мање стварном, па она постаје и вољено биће. Њено појављивање повезано је са светлошћу – њен долазак у вези је са сунцем и његовим путем, па се зато она најчешће јавља у пролеће и лето. Јелена се, такође, често појављује на путовањима, па отуд и приповедачева склоност ка честим путовањима. Са доласком лета у приповедачу се јавља снага која га уздиже пут светлости и тера на путовања, а та снага долази једним делом из сазнања да ће се Јелена ускоро појавити. Она са собом доноси светлост која се опажа различитим чулима; то није само светлост која се види, њу наговештавају ветар и мириси. 

Светлост коју Јелена доноси симболизује младост, наду и лепоту. Она је повезана са осећањима и унутрашњим стањем приповедача, па тако, са доласком пролећа, буђењем сунца и са могућношћу Јелениног појављивања, у њему се буди осећање слободе, наде и радости. 

Ова приповетка састоји се из три дела („Од самог почетка”, „На путовању”, „До данашњег дана”), па у складу са тим прати Јеленино појављивање у различитим периодима приповедачевог живота. У почетку она се јавља „редовно” у (не)очекиваним ситуацијама, а потом њена појављивања постају све ређа и краћа, да би се на крају приповетке поново пробудила нада и наговестило Јеленино појављивање. Када приповедачева вера у лепоту живљења почне да слаби, и Јеленина појављивања постају ређа и трају све краће. Како расте сумња у значај лепоте и моћ маште, уједно расте и потреба за њима, па су зато бића попут Јелене неопходни благослови у човековом животу.  

1. Прочитај наглас приповетку Јелена, жена које нема и потражи објашњење за речи које су ти непознате.

2. Размисли и запиши у свеску одговоре на питања:

  • Како си доживео/-ла ову приповетку?
  • Која осећања је пробудила у теби?
  • У ком лицу је исприповедана приповетка?
  • Зашто су значајни делови текста у заградама? 
  • Шта све откриваш о приповедачу на основу његових коментара? 
  • Ко је Јелена? 
  • У којим околностима се она појављује? 

План излагања: Изненадни сусрет  

Увод:  

Свакоме од нас се деси нешто непланирано. Опишите један изненадни сусрет који памтите. Када се он догодио? Кога сте срели?   

Разрада:  

Шта је претходило догађају? Догађај препричати сликовито и занимљиво. Описати гестове, мимику и реакције учесника. Препоручљиво је унети дијалоге у приповедање да би се постигла динамика и уверљивост. Описати осећања која су тим сусретом изазвана. Шта се потом десило?  

Закључак:  

Какво вам осећање измами сећање на тај сусрет? Зашто га памтите?  

Критеријуми оцењивања писменог задатка:

 техника израде задатка;

 одговор на задату тему; 

 правописна коректност; 

 језичка прецизност; стил писања.

Повезане вести