Срђан Девечерски

Наставни предмет:  разредна настава

Школа: ОШ ,,Мића Стојковић“
Образовни ниво: VII
Дужина радног искуства као наставника: 5 године
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година:

• Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
ЗУОВ

• Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
Гимназија ,,Свети Сава“, Београд

• Остваривање програма наставе и учења оријентисаних на исходе
ЗУОВ

• ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању”
„Чувам те“ – национална платформа за превенцију насиља у школама

• Примена Микробит уређаја
The British Council

Реч наставника:

Вредан сам, радан и свестран, отворен ка стицању нових и развијању постојећих знања и умења. Комуникативан, елоквентан, ведар и увек спреман на сарадњу са другима. Позитивне људске особине код ученика и људи уопште вреднујем изнад свега и трудим се да их развијам и истичем њихов значај за живот у свакој прилици.