Руководиоци стручних већа за наставне области као и Педагошки колегијум

  1. Маријана Жујевић Николић – руководилац стручног већа за друштвене науке и верску наставу
  2. Никола Марић – руководилац стручног већа за уметности и вештине
  3. Јелена Јевтић Ивковић – руководилац стручног веће за природне науке
  4. Милица Ђорђевић – руководилац стручног већа за разредну наставу