Радмила Марковић

Наставни предмет: Енглески језик

Школа: Филолошки факултет Универзитета у Београду
Образовни ниво: Професор енглеског језика- мастер
Дужина радног искуства као наставника: 15 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 83,5

• Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд)

• Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник (ЗУОВ)

• Storytelling and story writing (The English Book)

• The magic of story time (Macmillan Education)

• Grammar Day Webinar (Pearson)

Истакнута професионална постигнућа наставника:

•       Marković, Radmila (2018)  Cultural elements in textbooks for learning English as a foreign language in higher years of primary schools in Serbia (ELTA  Journal 2018)- рад објављен у часопису

 

•         Марковић, Радмила (2006)  Превод одломка приче Рођена сам под срећном звездом ауторке Елене Лацкове (превод је објављен у књижевном часопису Поља  бр. 439)

 

•         Marković, Radmila  Alegorie a fantasticke motivy v satirach Svatopluka Čecha a Radoje Domanoviće (рад је први пут представљен на 6. међународном балканском симпозијуму у Брну, објављен у часопису Matice moravská, 2006 s. 621-628)

•                    Пласман ученика на општински и окружни ниво такмичења из енглеског језика.

Реч наставника:

Поседујем способност да пишем и  изражавам се јасно, да критички мислим, логички

решавам проблеме, радим индивидуално и у тиму. Поборник сам целоживотног

учења, усавршавања и стицања вештина. Поред методике наставе енглеског језика,

веома ме интересује све што је у вези са пољем лингвистике.