Раденка Петровић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво:
Дужина радног искуства као наставника: 32 године
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
Програм обуке за запослене у образовању- Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник- увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала ЗУОВ( 16 бодова)

• Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. до 4. разреда( 16 бодова)

• Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања( 16 бодова)

• Програм обуке наставника орјентисане ка исходима учења( 24 бода)

• Алтернатива насиљу(16 бодова)

• Планирање и релизација додатне образовне подршке ученицима и деци са сметњама у развоју

Реч наставника:

Реч наставника: Предусретљива сам, вредна, комуникативна, отворена и осећајна. Увек спремна за сарадњу. Прилично традиционална што се тиче рада у настави. Али увек спремна и за иновације, које подржавам, користим и примењујем. Ценим позитивност јер сам и сама таква. Елоквентна сам и веома успешна у свом послу,  јер поседујем искуство, а и љубав према најлепшем занимању. Ценим искреност, осећајност, љубазност, рад и дисциплину.