Правилник о заштити података о личности

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, дана 07. 11. 2019. године, донео је ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
31 јула, 2020

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, дана 07. 11. 2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ