Правилник о избору уџбеника

јул 31, 2020

На основу члана 119. став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019), сагласно одредбама Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/2018) и члану 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године доноси


ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА