Попис школе на дан 31. 12.

  1. Раденка Петровић
  2. Александар Вукотић
  3. Јелена Марковић
  4. Ана Младеновић 
  5. Сања Јовић – председник комисије
  6. Томислав Ђокић
  7. Никола Марић