ПАНО ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ

новембар 10, 2022

Вршњачки тим школе је у склопу сарадње са Тимом за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације припремио пано „Породица – први ослонац у животу и развоју детета“.

Педагог школе Слађана Недић је координисала радом ученика. Кључне теме су биле улога породице у животу и развоју детета кроз бригу о деци, осећања, похваљивање деце кад заслуже, културу у понашању. И с друге стране улога школе, школског окружења, другарство и шта значи бонтон.

Повезане вести