Нада Млинар

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ“Мића Стојковић“-Дражањ
Образовни ниво: VI(виша стручна спрема)
Дужина радног искуства као наставника:
30 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 720
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
• Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 и 2 СУРС

• Закони у основношколском образовању МНПТР

• Дигитална учионица, дигитално компетентан наставник МНПТР

• Реализација наставе усмерене ка исходима МНПТР

• Заштита деце са сметњама у развојуу случајевима занемаривањаи дискриминације, злостављања и насиља – Чувам те(платформа) и МНПТР

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Захвалница за организацију школског математичког такмичења „ Мислиша“

• Диплома за освојено прво место ученика на Републичком литерарном конкурсу „Крв живот значи“

• Диплому и медаљу за промоцију школског спорта града Београда

• Диплому за учешће и менторство на градском такмучењу литерарних радова деце и омладине

• Диплому за учешће на међународном литерарном конкурсу деце и младих „ Смешна песма“,( ученик освојио 1. место)

Реч наставника:

Сваког јутра устанем захвална на  томе да сам то што јесам: извор знања, подршка,утеха,узор, мотиватор, доктор, судија, глумац, лекар-много тога у једном.               —–Сматрам да   свако дете заслужује једнаку пажњу и подстицај у развоју својих људских, професионалних и социјално-емоционалних вештина.

Усавршавам се редовно да бих својим радом могла да допринесем што бољем и квалитетнијем образовању и васпитању ученика