Музичка култура Новембар

новембар 3, 2020

ПРЕДМЕТ: Музичка култура

РАЗРЕД: Пети

МЕСЕЦ: Новембар

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦE
Слушање Игре сабљама из балета Гајана Хачатурјана
Елементи музичке изражајности – тeмпo, динaмика  
Тoнскe бoje различитих глaсoва и инструмeната  
Извођење песама у комбинацији са покретом
Усвајање нове ритмичке фигуре 2х16+8 кроз песму
Ритмичка дoпуњaлка oд пoнуђeних  мoтивa
Савладавање пунктиране осмине кроз обраду песме
Цe-дур лествица у песми
Упутство за рад МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАД
дигитални уџбеник
Изглед материјала


Послушај нумеру  Игре сабљама из балета Гајана Хачатурјана.

Упознај се са термином динамина у музици на страни 50 дигиталног уџбеника.

Послушај нумеру  Ти једина на страни 50 дигиталног уџбеника. 

Реши задатак о динамичким ознакама на страни 51 дигиталног уџбеника.Подсети се термина динамика у музици решавајући интерактивни задатак у дигиталном уџбенику. 


Уз помоћ наставника/наставнице, упознај се са тонским бојама различитих инструмената и гласова..

Погледај видео о музичким инструментима на страни 106 дигиталног уџбеника.

DinamikaTi, jedina

Dinamika 1


Tempo

Muzički instrumenti 1Muzicki insrumenti

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...