Музичка култура Новембар

новембар 3, 2020

ПРЕДМЕТ: Музичка култура

РАЗРЕД: Осми 

МЕСЕЦ: Новембар

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦE
Слушање музике романтизма 
Импресионизам у музици
Музички стилови 20. века

МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАД
 

Упознај се са музиком  романтизма на странама 82, 83, 84 и 85 уџеника за осми разред. 
Уз помоћ наставника послушај нека од најпознатијих музичких  дела из периода романтизма. 

Romantizam 1
Romantizam 2


Упознај се са музиком импресионизма на странама….


Уз помоћ  наставника,послушај нека од најпознатијих музичких  дела из периода импресионизма. 

Упознај се са музичким стиловима 20. века на странама. 


Уз помоћ  наставника послушај нека од најпознатијих музичких  дела 20. века. Stilovi 20

Повезане вести